Wil je contact opnemen?

Stuur een mail ega-info@ziggo.nl.

Of bel   038 4542797.
Privacy beleid EGA Irma Jansen, mei 2018

Dit Privacy-beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Irma Jansen verwerkt van haar cursisten.
Indien je lid wordt van de EGA-cursus in Zwolle, Wezep, Genemuiden of IJsselmuiden of om een andere reden persoonsgegevens aan Irma Jansen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy-beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy-beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke en verwerker:
Verantwoordelijke en enige verwerker van de persoonsgegevens is Irma Jansen, KvK nr. 08175636
Zij is bereikbaar via de mail: ega-info@ziggo.nl of telefonisch: 038 4542797

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende gegevens verwerkt:
1) op de registratiekaart:
2) in een digitale ledenlijst met de start- en einddatum van je lidmaatschap, naam, telefoonnummer en mailadres.
3) in een actuele mailadressenlijst worden je naam en mailadres vermeld.

Irma Jansen verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1) Je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan. De presentiedata en betalingen worden bijgehouden om misverstanden over de betaling te voorkomen. Je lengte en geboortedatum worden gebruikt om een realistisch einddoel te kunnen stellen. Je gewicht per weegmoment wordt bijgehouden om het proces van afvallen in kaart te brengen.
2) De gegevens in de digitale ledenlijst worden gebruikt om je, ook na afloop van je lidmaatschap, te kunnen benaderen bij acties en andere activiteiten.
3) De mailinglist is voor het versturen van informatie over de planning, activiteiten en recepten van de EGA-cursus per groep.

Bewaartermijnen:
1) Je registratiekaart met naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, gewicht en lengte wordt binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap opgestuurd naar het hoofdkantoor van EGA Nederland, James Wattstraat 19, 2809 PA Gouda.
2) Je gegevens in de digitale ledenlijst worden een jaar na afloop van je lidmaatschap verwijderd.
3) Je naam en mailadres in de mailinglist worden meteen na beëindiging van je lidmaatschap verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen:
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Irma Jansen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Dit houdt in dat de computer beveiligd is met een beveiligingsprogramma en de kaartenbak met registratiekaarten in een afgesloten kast wordt geplaatst.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:

Wijzigingen:
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website ega-regioZwolle.nl bekend gemaakt. Ik adviseer je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.